فیلم های آفلاین

فیلم های آموزشی

جزوات و نمونه سوالات

جزوه های آموزشی

همایش های آنلاین

همایش های لایو

آزمون ها

آزمون های تستی

محصولات

کتاب

طرح آموزش (PRO) انستیتو هوش ایران پایه ششم پاییز 1400

طرح آموزش همایشی انستیتو هوش ایران پایه ششم پاییز 1400

طرح آموزش (PRO) انستیتو هوش ایران پایه نهم پاییز 1400

طرح آموزش همایشی انستیتو هوش ایران پایه نهم پاییز 1400

فیلم های آفلاین همایش پایه نهم خرداد1400

فیلم های آفلاین همایش پایه نهم نوروز 1400

فیلم های آفلاین همایش پایه ششم خرداد 1400

همایش تیزهوشان و نمونه دولتی خرداد1400 ویژه دانش آموزان پایه ششم و نهم

05

همایش تیزهوشان پایه ششم

06

همایش تیزهوشان پایه نهم

خرید اکانت دوره های آموزشی

Poster-Hamayeshe 6om Nowrooz 2

خرید اکانت محتوای پایه ششمVIP

Poster-Hamayeshe 9om Nowrooz 1

خرید اکانت محتوای پایه نهم

کتاب های همایش نوروز 1400