خرید فیلم هاي همایش نوروز پایه ششم VIP بصورت تک درس و کلی

ریاضی استاد برجی

تعداد جلسات: 12
قیمت(تومان) : 72.000

علوم استاد حسینی

تعداد جلسات: 13
قیمت(تومان) : 78.000

فارسی استاد افضل خانی

تعداد جلسات: 4
قیمت(تومان) : 24.000

هوش عددی استاد برجی

تعداد جلسات: 3
قیمت(تومان) : 18.000

هوش ریاضی و شمارش استاد غنی زاده

تعداد جلسات: 3
قیمت(تومان) : 18.000

هوش تجربی استاد حسینی

تعداد جلسات: 3
قیمت(تومان) : 18.000

هوش تصویری و سرعت استاد کنفچیان

تعداد جلسات: 9
قیمت(تومان) : 54.000

هوش کلامی گسترده استاد یزدی زاده

تعداد جلسات: 9
قیمت(تومان) : 54.000

هوش تحلیلی و حل مسئله استاد دارابی

تعداد جلسات: 3
قیمت(تومان) : 18.000

هوش تجسمی استاد نام آوری

تعداد جلسات: 6
قیمت(تومان) : 36.000

هوش کلامی فشرده استاد کاظمی

تعداد جلسات: 3
قیمت(تومان) : 18.000

کلیه دورس

تعداد دروس: 11
تعداد جلسات: 68
قیمت(تومان) : 408.000
تخفیف: 40 درصد

کلیه دروس ویژه دانش آموزان نوروز 1400

تعداد دروس: 11
تعداد جلسات: 68
هزینه براي دانش آموزانی که در همایش شرکت کرده اند و بصورت یکجا کل پکیج را خریداري کنند برابر با 100 هزارتومان خواهد بود.