شرکت در همایش تیزهوشان پایه ششم خرداد 1400

هوش کلامی استاد یزدی زاده

تعداد جلسات: 4

هوش تجربی استاد حسینی

تعداد جلسات: 4

هوش تصویری و سرعت استاد کنفچیان

تعداد جلسات: 17

الگوهای عددی استاد نام آوری

تعداد جلسات: 2

هوش تحلیلی و حل مسئله استاد دارابی

تعداد جلسات: 3

کلیه دورس

تعداد دروس: 5
تعداد جلسات: 30
قیمت(تومان) : 600.000
با وارد کردن کدتخفیف(بازاریاب)،10 درصد تخفیف به دانش آموز داده می شود.