شرکت در همایش تیزهوشان پایه نهم خرداد 1400

ریاضی استاد طاری

تعداد جلسات: 8
قیمت(تومان) : 160.000
با وارد کردن کدتخفیف،5 درصد تخفیف به دانش آموز داده می شود.

علوم استاد میرزایی

تعداد جلسات: 8
قیمت(تومان) : 160.000
با وارد کردن کدتخفیف،5 درصد تخفیف به دانش آموز داده می شود.

فارسی استاد عیوق

تعداد جلسات: 6
قیمت(تومان) : 120.000
با وارد کردن کدتخفیف،5 درصد تخفیف به دانش آموز داده می شود.

هوش کلامی،هوش تحلیلی و الگوهای عددی، هوش غیرکلامی

(اساتید یزدی زاده،نام آوری و کنفچیان)

تعداد جلسات: 14
قیمت(تومان) : 280.000
با وارد کردن کدتخفیف،5 درصد تخفیف به دانش آموز داده می شود.

کلیه دروس

تعداد دروس: 4
تعداد جلسات: 36
قیمت(تومان) : 720.000
تخفیف: 17 درصد
با وارد کردن کدتخفیف،5 درصد تخفیف به دانش آموز داده می شود.